1% felajánlás

Korszerűbb Általános Iskoláért Alapítvány

Adószám: 18403226-1-05

Bankszámlaszám: 10200139-27019489-00000000

Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy támogassák iskolánkat oktatási, - nevelési céljaink elérésében azzal, hogy adóbevalláskor alapítványunknak ajánlják fel az adójuk
1 %-át.

Az így befolyt összeg lehetőséget biztosít számunkra a tárgyi feltételek javítására, tanítványaink motiválására, segítésére.

Köszönettel:

az alapítvány kuratóriuma

Étkeztetéssel kapcsolatos telefonszám:

      +36-46-500-068

Eseménynaptár 2019/2020

A 2020/2021-as tanév aktuális eseménynaptára megtekinthető itt.

Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézésselkapcsolatos tudnivalók megtekinthetők itt.

Étlap

Iskolapszichológus

Iskolánkban Farkas Erika pszichológus az alábbi időpontokban tart fogadóórát:

minden páratlan héten csütörtök 8:00 - 12:00

Kérjük minden esetben telefonon egyeztessen időpontot a 06-46/506-257-es telefonszámon!

E-napló

Étkezés befizetésének számlaszáma

SZÁMLASZÁM: 10700086-67733123-53300005

(A megjegyzés rovatba fel kell tüntetni a gyermek nevét, osztályát és a térítési díjról szóló számla sorszámát)

Facebook

 

Ifjúsági mentálhigiénés szolgálat

Görömbölyi Tagiskola weblapja

Támogatás

Az iskola honlapjának tárhelyét és domain nevét Szak Endre, Szak Lénárd (2.a) és Szak Bernadett (6.b) tanulók édesapja biztosítja.

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

Az iskolában a tanítási órákat és egyéb tanórán kívüli foglalkozásokat 8 és 16 óra között kell megszervezni. A tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen.

  • Iskolánk tanulói érdeklődésük és igényeik szerint részt vehetnek a különböző tanórán kívüli foglalkozásokon:
  • Napközi
  • tanszoba
  • szakkör
  • énekkar
  • sportkör
  • nemezelő szakkör

A foglalkozásokra való jelentkezés önkéntes.

  • A napközibe és tanszobára történő jelentkezést az előző tanév végén fel kell mérni, de lehetőség van a tanév elején. illetve elegendő férőhely esetén tanévközben is a felvételt kérni.
  • A felvételt a tanuló szülője írásban kéri
  • A tanulót a szülő kérésére az igazgató mentesítheti a tanórán kívüli foglalkozások részvétele alól.

Iskolánkban tanórán kívüli foglalkozásokat szervezünk.

Felvételi előkészítő magyar nyelvből           

Felvételi előkészítő matematikából              

Felvételi előkészítő angol nyelvbőll

Rajzszakkör                                                  

Népi játékok                                                 

Énekkar                                                         

Lego Wedo programozó suli

Sakk szakkör

Judo

Kézilabda

Kosárlabda

Modern tánc

Színjátszó szakkör